Committee

संरक्षक
अनिल सागर
आई.ए.एस.
आयुक्त – बस्ती मण्डल

अध्यक्ष
कुणाल सिल्कू
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी – सिद्धार्थनगर

उपाध्यक्ष
डाॅ0 धर्मवीर सिंह
आई.पी.एस.
पुलिस अधीक्षक – सिद्धार्थनगर

सचिव
श्रीमती हर्षिता माथुर
आई.ए.एस
मुख्य विकास अधिकारी – सिद्धार्थनगर

संयोजक
आशुतोष पाण्डेय
जिला सूचना अधिकारी – सिद्धार्थनगर